درباه ما

سامانه تعیین میزان کالری و مواد مغذی مصرفی

این سامانه جهت تعیین میزان مواد مغذی و کالری غذاهای مصرفی روزانه شما طراحی و راه اندازی شده است، پاسخ های دقیق شما به سوالات پرسشنامه می تواند نتایج دقیقی از الگوی غذایی شما را نشان دهد و جهت اصلاح تغذیه شما و ارائه راهکارهای مناسب کمک شایان توجهی می نماید
تمامی مطالب این وبسایت تحت نظر متخصصین تغذیه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه و تهران می باشد.

  • محاسبه کالری دریافت شده
  • محاسبه درشت مغذی ها
  • محاسبه ریز مغذی ها
  • اطلاعات دقیق از مواد غذایی شخص
Shape
Shape
Shape
Shape
Shape